Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.

Intézményvezetői köszöntő


A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetőjeként tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket.
Honlapunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy nem csak a szülők, hanem az érdeklődni vágyók részére is betekintést nyújtsunk intézményünk mindennapi életébe.
Kiskunmajsa Város oktatási intézményei 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek. A köznevelési rendszerben az óvodai nevelés, valamint a gyermekjóléti alapellátás részeként a bölcsődei nevelés továbbra is a települési Önkormányzat kötelező feladata maradt. A szétválással az Óvoda és a Bölcsőde egy intézménnyé alakult. Az intézmények továbbra is megőrizték a Napsugár Óvoda és a Ciróka Bölcsőde elnevezést.
2016. január 1-jétől az Óvoda és a Bölcsőde különvált. E naptól kezdve Kiskunmajsai Napsugár Óvoda néven folytatjuk óvodai nevelő tevékenységünket, míg a Ciróka Bölcsőde az újonnan létrehozott Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény tagintézményeként folytatja bölcsődei nevelő tevékenységét.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda vegyes életkorú gyermekekből álló csoportokkal működő nevelési intézmény. A Bajcsy-Zsilinszky u. 14. sz. alatti épületekben 9 csoporttal, a Fő u. 111. sz. alatti épületben 4 csoporttal működik.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 1995-ben „AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT” elnevezésű alapítványt hozott létre. E gondolat jegyében a nevelőtestület helyi Óvodai Nevelési Programot írt, „Egészséges életmódra nevelés” címmel, mely összhangban van az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjában foglaltakkal és a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelési Programmal, 2010 szeptemberétől eszerint dolgozunk.
Alapértékünk az egészség megőrzése. Ez az alapja annak, melyre minden boldog, mosolygó gyermek építkezhet, ennek birtokában lesz nyitott, kíváncsi és érdeklődő. Kiemelt helyet kap a táplálkozás, a mozgás, az edzettség biztosítása az egészségvédelem, a mentálhigiénia és az egészséges környezet.
A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, melynek meghatározói:
  • a genetikai adottságok,
  • az egyéni érés üteme,
  • az egyéni fejlődésének sajátos törvényszerűségei,
  • a környezet és a nevelői hatások.
Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy óvodánk biztosítani tudja városunkban a színvonalas és eredményes óvodai nevelést, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert testileg, lelkileg szellemileg biztonságban tudhatják őket.
Honlapunk használatához kívánok minden kedves érdeklődőnek sok örömet, kellemes időtöltést!
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda közössége nevében:
Török Andrea
intézményvezető